غذای اصلی پیش غذا و دسر  پذیرایی قبل از شام

کباب بختیاری با دور چین کامل 

پلوی زعفرانی

ته چین مرغ زرشک

ژله میوه ای

سالاد فصل


چای یا شربت

نوشابه