ردیف نوع خدمات
1 خواننده
2 نور پردازی
3 اتاق عقد باخچه عقد
4 گل میز مهمان به همراه شمعدانی VIP
5 گل میز شام (سلف سرویس)
6 گل جایگاه
7 گل ورودی و لابی سالنها
8 گل اتاق عقد
9 آتش بازی سرد
10 میوه آرایی سفره عقد
11 شمع آرایی سفره عقد
12 اتاق vip شام عروس داماد
13 سفره خانه سنتی
14 سیستم صوتی
15 ورودی